Menu

  

    

 

IMG 8734 15015-майда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында тарых илимдеринин доктору, профессор Акылбек Джуманалиевдин 75 жылдыгына арналган “Окумуштуу-тарыхчы жана көркөм өнөр чебери” аттуу кереге-кеңеш өттү.


122019 – жылдын 30 – апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан уюштурулган Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча Кол жазмалар фондундагы жарыялана элек жана мурун жарыяланган адабияттарга кошумчаланып жарык көргөн «Залкар акындар», «Айтыш» серияларынын, орто кылым адабияты, акындык өнөр боюнча «Классикалык изилдөөлөр» сериясынын бет ачары болду.


IMG 8499 1502019-жылдын 24-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын А.Алтмышбаев атындагы философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институту тарабынан уюштурулган 25-апрель – Салттуу музыка күнүнүн 15 жылдыгына арналган «Салттуу музыкалык искусство этностордун дүйнө таанымында жана маданиятында» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү.


Кыргыз Республикасынын Президенти С. Ш. Жээнбеков жарыялаган «2019-жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү” жылынын алкагында республикабыздын бардык аймактарында мекемелердин территорияларын көрктөндүрүү, экологиялык жана санитардык абалын талаптагыдай деңгээлде кармоо, жашылдандыруу боюнча үч айлык жалпы ишембиликтер улантып жаткан учур. Аталган демилгенин негизинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Түштүк бөлүмүнүн А. С. Джаманбаев атындагы Жаратылыш байлыктары институтунун директору, т. и. д. Ж. А. Арзиев баш болгон жалпы жамаат ишембиликтерди уюштуруп жатышат.


IMG 8334 1502019-жылдын 10-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан уюштурулган Кыргыз Республикасында 2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы боюнча “Классикалык изилдөөлөр”, “Окурмандын китеп текчеси” сериялары боюнча жарык көргөн китептердин бет ачары болуп өттү.