Menu

  

    

 

bannerimash

Төмөндөгүдөй макалалар жарыяланган:

-14 илимий изилдөө макала индекси бар чет элдик журналдарда, РИНЦте ж.б. басылган;

-         48 макала алдыңкы илимий журналдарда жарыяланган;

-         КРнын 14 патенти жана Россиянын 1 патенти алынган;

-         1 монография,  13 окуу куралы чыккан.

Жаңы жабдуулардын үлгүлөрү иштелип чыккан:

-   Экилик мамылык бургулоочу снаряд жана сыртка айланбаган бургулоочу мамысы бар бургулоочу тестин  жабдуусу; 

-       бөлүнүүчү жылгычы бар асма балка;

-   төө буурчак жыйноочу комбайн;

-      Борбордон качма ургулоочу машина;

-      гидравликалык көп функциялуу кайчы;

-      гидравликалык капталдуу кескич;

-      Эки түрдүү таасир берүүчү бир саптуу гидравликалык цилиндр;

-      гидравликалык тик көтөргүч;

-      Ичтен күйүүчү кыймылдаткыч (ИКК) соркыскычтык чордон;

-      Кол менен башкаруучу соркыскычтык чордон.

    Институттун кызматкерлери Кыргызстандын ЖОЖдорунда жана Россиянын илимий-изилдөөчү мекемелеринде өткөн илимдин өнүгүшүнө, инновацияга, тоо-кен өндүрүү маселелерине, заманбап жабдууларга, ИИМдеги интеллектуалдык менчикке, машине куруудагы автоматташтырылган долбоорлоого байланышкан бир  катар конференцияларга, тегерек столдорго, семинарларга жана көргөзмөлөргө катышып, билдирүүлөрдү жасаган.

   Институттун окумуштуулары механикага байланышкан түшүнүктөрдү мамлекеттик тилге которууда, лабораториялык иштер үчүн мамлекеттик тилдеги окуу-методикалык колдонмолорду иштеп чыгууда бир топ эмгектенишип, Кыргыз тили майрамында сыйлыктарга татышкан.