Menu

  

    

 

3 копия2017-жылы бөлүмдүн илим изилдөө мекемелери манас таануу, тил илими, адабият таануу, Кыргызстандын маданий мурастарын изилдөө, сактоо жана пайдалануу маселелери, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы, археология, кыргыз элинин коомдук-саясий жана философиялык ойломунун тарыхы, Кыргызстандагы конституциялык-укуктук реформалардын калыптануусу жана өнүгүүсү, рынок институттарынын өнүгүү өзгөчөлүктөрү жана өнүктүрүү көйгөйлөрүнө өзгөчө көңүл бөлүнгөн.

       Бөлүм боюнча 20га жакын монография, 20дай окуу китеби жана окуу куралдары, 241 илимий макала чыгып жана 67 макала чет өлкөдө жарык көргөн. Ошондой эле 20га жакын эл аралык, республикалык илимий форум, конференция, семинар, кереге-кеңештер уюштурулган. Бөлүмдүн алдындагы 6 диссертациялык кеңеште республикалык жана чет элдик ар кандай мекемелеринен даярдалган 13 докторлук, 44 кандидаттык диссертация корголгон. 

1 копия

 

     Мындан сырткары илимий мекемелер бюджеттен сырткары сырттан келген долбоорлордун негизинде Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту “Манас” эпосуна 7,2 млн. сом, “Чыңгыз Айтматов” энциклопедиясына, “Айтматов окуулары – 2017” конференциясына 165 миң сом, мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программага 31,7 млн. сомдой, Тарых институту 700 миң сомдон ашык, Борбордук китепкана 675 миң сом каражат тартышкан. 

   КР УИАнын Гуманитардык жана экономикалык илимдер бөлүмүнүн төрагасы, академик Абдылдажан Акматалиев мындай оюн билдирди:

- “Бул жылы да өткөн жылкы алгылыктуу иштерибизди улоо менен биздин бөлүм иштей турган жаңы проблемалар аныкталды. Алтай тектүү тилдерди изилдөө, Көчмөндөр оюну боюнча илимий-изилдөө иштери, дүйнө жүзүнө аты чыккан улуу жазуучубуз Ч.Айтматовдун 90 жылдыгын уят болбогондой өткөрүү иштери турат. Ошондой эле “Таза коом – Жаңы доор” долбоорун ишке ашыруу үчүн окумуштууларыбыз алдыда көп пландарды коюуда”, - деди.

    Тарых жана маданий мурастар институту “Кыргызстандын байыркы доорлордон азыркы мезгилге чейинки тарыхы: Маданий мурастарды изилдөө, сактоо жана пайдалануу маселелери”, “Дунган маданияты жана учурдагы полиэтностук чөйрө” деген эки долбоордун үстүндө иш алып барды. Кыргызстандын байыркы доорлордон азыркы учурга чейинки тарыхын камтыган “Кыргызстан тарыхынын” 3 томдугу даярдалып, “Кыргызстандын тарыхынын” академиялык басылышы жарык көрдү.

2 копияФилософия жана саясий-укуктук изилдөөлөр институтунун кызматкерлери «Кыргыздардын дүйнө таанымынын генезиси жана эволюциясы» (философия боюнча); «Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн конституциялык өнүгүүсүнүн тарыхый-укуктук аспекти» (укук боюнча) эки илимий долбоордун үстүндө илимий-изилдөө иштерин улантышты. Булар «Кыргыздардын коомдук-саясий жана философиялык ой-тутумунун тарыхы: байыркы замандан биздин күнгө чейин», - деген 5 томдук фундаменталдуу эмгекке байланган.

Илимдин усулу бөлүмүнүн кызматкерлери “Кыргызстандын коомдук өнүгүүсүн гумандаштыруу маселелери” долбоорун ишке ашырууда. “Коомдук өнүгүүнү гумандаштырууга жол” монографиясы басмага даяр.

Социалдык изилдөөлөр бөлүмү “Кыргызстанда жарандык иденттүүлүктү калыптандыруунун көйгөйлөрү, жолдору, чечилиштери” долбоордун үстүндө иш жүргүздү.

    Бөлүмдүн курамында 5 илимий мекеме жана борбордоштурулган илимий китепкана бар. Бул мекемелердеги жалпы кызматкерлердин саны  - 278, илимий кызматкерлердин саны 218, алардын ичинен 5 академик, 18 корреспондент-мүчө, 45 илимдин доктору, 77 илимдин кандидаты эмгектенет.