Menu

  

    

 

imgonline com ua Resize L5gg5WAR3NnCЭкономика илимдеринин доктору, профессор Жаркынай Мусаева жана экономика илимдеринин кандидаты Салима  Бекболотованын "Ааламдашуу   шартындагы туруктуу өнүгүүнүн парадигмасы”  (“Парадигма устойчивого развития в условиях глобализации”) аттуу китебинин бет ачары болду.

 Материалдын бир кыйла бөлүгү жаңы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы. Авторлор Кыргызстандын келечекте өнүгүүсүнүн экономикалык реформаларын өзүлөрүнүн түшүнүүлөрү боюнча  ачып беришкен. Ошондой эле бул эмгекте жыргалчылык деген түшүнүктүн заманбап аныктамасына, аны баалоонун критерийлерине көп көңүл бөлүнгөн.                                                                                                                 imgonline com ua Resize icQGJJc7HRZ  imgonline com ua Resize Ptbx0hkIjZm

Кыргызстанда экономикалык реформаларды түзүү, агрардык жана өнөр жай саясатын Кыргызстандын шартында глобалдаштыруу маселелери боюнча өзгөчөлүктөргө көңүл бурулган.

Китептин акыркы, изилдөөлөр бөлүмүндө Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясынын экономикалык механизми жана анын негизги түзүүчүлөрү аныкталган.

 Китептин бет ачары 19-октябрда, “Ааламдашуу шартында Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык өнүгүүсүнүн траекториясы 2018” аталыштагы Эл аралык конференциянын алкагында өттү.