Menu

  

    

 

Карабукаев 26-декабрда КР УИАнын Президиумунун кезектеги отурумунда мекеменин президенти, академик М.С.Джуматаев УИАнын кызматкери К.Ш.Карабукаевге философия илимдеринин доктору деген дипломун жана Химия жана фитотехнология институтунун кызматкери Ж.К.Келгенбаевага химия илимдеринин кандидаты дипломун тапшырды.

Дипломдорду тапшырып жатып, президент М.С.Джуматаев окумуштууларга “илимде чоң ийгиликтерге жетишээрин” жана аларга чыгармачылык жигер кааларын айтып, куттуктап кетти.

  26 3