Menu

  

    

 

2016-жылдын 4-февралында ачык түрдөгү добуш берүү менен төмөндөгүлөр шайланышкан:

Жаш окумуштуулар кеңешинин төрайымы:

Экономика илимдеринин кандидаты, УИАнын Дж. Алышбаев атындагы Экономика институтунун бөлүм башчысы Орозонова Азык Абдыкасымовна;

Төраганын орун басарлары:

УИАнын Токой институтунун кенже илимий кызматкери Кубатбеков Н.; экономика илимдеринин кандидаты, Экономика институтунун жетектөөчү илимий кызматкери Исмаилахунова А.М.

Жаш окумуштуулар кеңешинин окумуштуу катчысы:

УИАнын Э. З. Гареев атындагы ботаникалык багынын илимий кызматкери Дооткулова Г.