Menu

  

    

 

clip image0022017-жылы Борбордоштурулган илимий китепкананын (БИК) фондуна жаңы китептерди топтоо, илимпоздорду традициялык басылмалар менен камсыздоо жана электрондук фондго  электрондук басылмаларды топтоо багытындагы иштер жасалды. 5287 нуска жаңы илимий адабият топтолуп, алардын 2024ү орус жана кыргыз тилдеринде, ал эми 3263ү чет тилдеги адабияттар. 

Мамлекеттик жана расмий тилдеги китептердин булактары КМШ мамлекеттеринин илимий академиялары, Улуттук банк, КР УИАнын “Илим” маалымат-басма борбору жана жеке авторлор болду. Ал эми калк арасынан сурамжылоо ыкмасы менен баалуу жана сейрек учуроочу араб тилиндеги 2 нуска китеп табылды. Дүйнөнүн 15 мамлекетинен 41 өнөктөш  менен кызматташуу болду. Чет тилдердеги адабияттарды чогултуунун булактары  Германия, АКШ, Кытай, Япония, Улуу Британия, Түркия  ж.б. мамлекеттердин китепканалары, илимий уюмдары болду.

Ошондой эле БИК окурмандарды алыс аралыктагы электрондук документтер  менен камсыздоо боюнча дүйнөлүк электрондук порталдар менен  электрондук маалыматтарды акысыз  алуу үчүн   келишимдерди түздү. Ал эми китепкананын веб-сайтына бир жыл ичинде дүйнөнүн  26 өлкөсүнөн  235 599 колдонуучу кирген. Башкача айтканда сайтты бир айда  орто эсеп менен 20 миң пайдалануучу караган.

БИК электрондук китепкана түзүү иштерин улантып, сайтка 63 нуска китеп, 228 автореферат жана КР УИАнын 18 журналы (“Известия НАН КР”, “Доклады НАН КР”, “Машиноведение, Проблемы петрологии и минералгении Центральной Азии”, “Вестник ИФ и ПП”)   жайгаштырылды.  КР билим берүү жана илим министрлигинин буйрутмасы боюнча 88 китеп санариптелди.   Ал эми сейрек  басылмаларды түбөлүк сактап калуу  максатында,  алардын арасынан 152 (69279бет) китеп  жана  жалпы фонддон  92 басылмалар (11705 бет) сканерленди.  Жыл ичинде бардыгы болуп 139 904 барак сканерден өткөрүлдү.

Толуктоолор улантылып электрондук каталогго   1017  китеп, 36  журнал, 144  диссертация,  322 авторефераттан турган бардыгы болуп 1519   библиографиялык жазуулар киргизилди.